Comunitate

Prin facilitarea unor întâlniri de grup, în care îngrijitorii pot să își împărtășească mecanisme de coping sănătoase, dar și experiențele de viață, poveștile despre îngrijire, informații utile, recomandări sau propuneri de proiecte și inițiative locale, sperăm să dezvoltăm comunități de îngrijire sustenabile.

Grupurile de suport devin astfel un mecanism de sprijin și o formă de terapie dar și un spațiu deschis pentru a învăța și a înțelege perspective multiple spuse direct de către cei care le trăiesc, conform cu valorile și nevoile lor.

Echipa proiectului Solitar, împreună cu partenerii noștrii, își propune să susțină co-crearea de soluții care implică îngrijitorii, publicul larg, instituțiile statului și societatea civilă pentru a oferi o apreciere socială, morală, etică și financiară - justă și echitabilă în raport cu costul real al îngrijirii.

#proiectulsolitar #comunitățideîngrijire #îngrijitori #grupsuport
image